Film Degemer mat e Diwan (2003)

Gouzout hiroc’h war « 1994-2004 Quineleu / Tannou » eil a viz Eost 2011


E 2003 e oa bet aozet ar film-mañ, gant Emmanuel Loiseaux, pa oa staliet ar skol e kreiz-kêr Roazhon, er skol Tannou.